POLIS ZOEK

Een sterfgeval in de familie betekent een verdrietige tijd. Je hebt al genoeg aan je hoofd, maar moet toch een aantal praktische zaken regelen.

Had de overledene bijvoorbeeld een levensverzekering? Misschien hoorde je hem weleens over de verzekering, maar het polisblad

zit niet in de map met andere papieren.

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen in het leven geroepen. Hier kun je een aanvraag doen.

 

Zoeken naar polissen van overledenen

Je kan het polisblad van de overledene niet meer vinden of je vindt een hele oude. Als je zeker wilt weten of de overledene was verzekerd,

kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen. Het Verbond gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was.

Hiervoor geldt wel een aantal spelregels.

 

 

POLISSEN VAN OVERLEDENEN (spelregels)

Je wilt uitzoeken of er een levensverzekeringpolis (dit zijn ook uitvaartverzekeringen) liep op het leven van een overledene.

Lees voordat je een aanvraag doet de spelregels door:

 

1. Je kunt alleen informatie opvragen na het overlijden van de desbetreffende persoon.

 

2. Je kunt alleen informatie opvragen als:

• je kind, echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent;

•  je erfgenaam van de overledene bent;

•  je degene bent die het nalatenschap moet afhandelen (executeur testamentair, notaris).

 

Gemeenten die op grond van artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging een uitvaart van een overledene verzorgen, kunnen ook een aanvraag indienen.

Meer weten? Neem dan contact op met het Verbond van Verzekeraars.

 

www.vanAtotZekerheid.nl, (zoekterm "oude polis").

Telefoon: 070 - 333 87 77, tussen 9.00 en 12.00 uur

 

3. Als je informatie opvraagt, moet je een aantal documenten meesturen:

Als je als aanvrager kind van de overledene bent:

•  een kopie van de akte van overlijden;

•  een kopie van een document waaruit blijkt dat je een kind van de overledene bent.

    Dit kan een geboorteakte zijn, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie), een inschrijving in trouwboekje,

    vermelding in verklaring van erfrecht of een vermelding in het testament.

 

Als je als aanvrager echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent:

•  een kopie van de akte van overlijden;

•  een kopie van een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen met vermelding van de burgerlijke staat.

    Zo kunnen wij zien met wie de overledene was getrouwd of heeft samengewoond.

 

Als je als aanvrager erfgenaam van de overledene bent (maar geen partner of kind), of belast bent met de afhandeling van de nalatenschap

(executeur testamentair, notaris):

•  een kopie van de akte van overlijden;

•  een kopie van de verklaring van erfrecht zodat wij kunnen vaststellen wie de erfgenamen zijn.

 

4. Op basis van de aangeleverde informatie zoeken verzekeraars in hun eigen administratie naar verzekeringen op het leven van de overledene.

Zij melden het Verbond of zij polissen hebben waarop de gezochte persoon verzekerde is. Als een verzekering al is afgekocht maar nog wel in de administratie staat,

melden zij dat ook aan het Verbond.

 

5. Het Verbond meldt vervolgens aan jou, de aanvrager, bij welke maatschappijen een polis op het leven van de overledene gevonden is.

 

6. Jij benadert vervolgens zelf deze verzekeraar(s).

 

7. Jij ontvangt de benodigde informatie van de verzekeraar(s).

Daarbij volgen de verzekeraars de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

 

8. De procedure is gratis en duurt in totaal twee à drie maanden.

 

EEN AANVRAAG INDIENEN

De spelregels gelezen en kom je in aanmerking? Dan kun je een aanvraag doen, per post of digitaal.

Vul het aanvraagformulier volledig in en vergeet niet alle bijlagen mee te sturen.

 

 

Aanvraagformulier verloren polis (pdf)

Digitale aanvraag voor partners

Digitale aanvraag voor kinderen

Digitale aanvraag voor of namens erven

Wie uw verzekeraar ook is,

Hess verzorgt de uitvaart

Begrafenispolis kwijt?

Begrafenispolis kwijt?

Download hier het formulier van het Verbond van

Verzekeraars om de polis te traceren.

 

Uitsluitend nabestanden en/of partners van de overledene kunnen deze aanvraag indienen.

Uitvaartverzorging Hess bv

Telefoon 010 - 418 23 33

Fax 010 - 458  54 48

uitvaartzorg@hess.nl

 

Postbus 8112

3009 AC Rotterdam

 

Bank NL30RABO 0152 0670 94

KvK 241 722 52

 

Like Hess uitvaartzorg

Rouwcentrum De Meidoorn

Meidoornsingel 50

3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Overschie

Hoornsingel 10

3042 NL Rotterdam

Rouwcentrum Hess

Reigerlaan 195

2903 LG Capelle aan den IJssel

 

Like Rouwcentrum Hess